Πανελλήνιες

Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο επίσημο site μας με όλα τα Θέματα των Πανελλήνιων εξετάσεων από το 2002 μέχρι και σήμερα για όλα τα μαθήματα.


(Νέο) Εκπαιδευτικό Σύστημα

Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ’ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου.

➢ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
    •  Μαθήματα γενικής παιδείας και
    •  Τρεις ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού με πέντε επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.

➢ Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα, αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα, τα οποία διδάσκονται σε 15 ώρες.

➢ Τα μαθήματα γενικής παιδείας θα διδάσκονται σε 17 ώρες.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το αρχείο pdf με το (νέο) σύστημα, που δημιουργήσαμε για εσάς, ώστε να σας βοηθήσουμε να το κατανοήσετε καλύτερα... Ευχαριστούμε!

Πατήστε ΕΔΩ


Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΤο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Το Φροντιστήριο, μαζί με την βοήθεια εξειδικευμένου σύμβουλου - συνεργάτη,  μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθούν τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο  να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο
Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται:
  • σε μαθητές, οι οποίοι θέλουν να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν και να ολοκληρώσουν την προσωπική τους πληροφόρηση για τις σχολές ώστε να είναι πλέον σε θέση να καταρτίσουν το ατομικό πλάνο εξέλιξής τους
  • σε γονείς, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε να κάνουν την κατάλληλη επιλογή σπουδών, αλλά και να ενημερωθούν οι ίδιοι για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επαγγελματικές διεξόδους των πανεπιστημιακών τμημάτων.
Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελείτε από τρία στάδια:
  1. Συζήτηση του μαθητή με τον Υπεύθυνο Καθηγητή που έχει αναλάβει την εκπαιδευτική του πορεία μέσα στο Φροντιστήριο, διάρκειας 45' λεπτών.
  2. Συμπλήρωση των ψυχομετρικών τεστ στον υπολογιστή, διάρκειας 45' λεπτών.
  3. Συνάντηση του μαθητή και του γονέα (φυσικά μετά από ερώτηση στον μαθητή) με τον ειδικευμένο σύμβουλο - συνεργάτη για την ανάλυση των απαντήσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διάρκειας 45' λεπτών.

Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού  συνολικής διάρκειας 135' λεπτών παρέχετε  ΔΩΡΕΑΝ σε όλους μας τους μαθητές Α'-Β'-Γ' Λυκείου, μετά τον δεύτερο μήνα από την εγγραφή τους.Υπολογισμός Μορίων

Ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται να δηλώσει, υπολογίζονται και τα μόριά του με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται.
Αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί και σε 5ο μάθημα προκειμένου να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία, τότε για κάθε Επιστημονικό Πεδίο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συμβολικά ο τρόπος υπολογισμού των μορίων.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο επίσημο site μας με την online εφαρμογή υπολογισμού μορίων.
Φροντιστήρια πειραιάς


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου